Close

Výhody členstva v KST

Radi chodievate na turistiku, avšak nie ste členom žiadneho klubu turistov? V čom spočíva výhoda stať sa členom KST (Klubu Slovenských turistov)? Na tieto otázky Vám zodpovieme v nasledujúcich riadkoch.

Samozrejme, že do prírody a na turistiku môžete chodievať aj ak nie ste členom žiadneho regionálneho KST. Stať sa členom KST so sebou však prináša niekoľko výhod. Medzi všeobecnne platné výhody, ktoré plynú z členstva v hociktorom KST patria nasledovné:

 • poistenie na zásah Horskej záchrannej služby
 • zľavy na ubytovania na chatách KST
 • zľavy na ubytovania na vybraných chatách
 • zľavy na nákup tovaru a služieb u partnerov KST

Okrem vyššie uvedených všeobecne platných výhod poskytuje náš lokálny klub KST Breznovica Letanovce svojim členom nasledovné výhody:

 • možnosť zúčastniť sa na pobytoch, ktoré organizujeme
 • cestovné náklady v prípade zúčastnenia sa spoločne plánovanej turistickej akcie hradí klub
 • možnosť zakúpenia oblečenia (tričko, mikina,…) s logom KST Breznovica Letanovce za zníženú cenu – časť nákladov hradí klub
 • možnosť zapožičania si turistického príslušenstva, ktoré je spoločným majetokom klubu – napr. protišmykové turistické návleky – „mačky“ a iné

Náš klub KST Breznovica organizuje počas roka približne 3 turistické pobyty. Jeden pobyt, ktorý nazývame „letná dovolenka“ sa koná každoročne od roku 2010. Tento pobyt býva zvyčajne na prelome mesiacov júl – august a trvá štandardne 5 dní spolu s príchodom a odchodom (streda až nedeľa). Pobyt a stravu si člen klubu hradí sám. Dopravu zabezpečuje klub. Rezervácia miest na pobyty je obmedzená. Na letný pobyt býva kapacita miest pre rezeváciu približne 35 ľudí.

Ostatné pobyty sú menšieho charakteru, kedy je kapacita pre záujemcov obmedzená na približne 10 až 15 miest. Konkrétny počet miest závisí od kapacity ubytovacieho zariadenia, ktoré sa nám podarí rezervovať. Aj u týchto pobytov si náklady spojené s ubytovaním a stravou hradí záujemca sám. Dopravu opäť zabezpečuje klub.

Rozsah v akom je doprava hradená klubom záleží od rozpočtu klubu pre daný rok, od počtu akcií na ktoré sa spoločne vyberieme a od počtu učastníkov na daných akciách. Nie je pravidlom, že doprava na každú akciu bude hradená klubom !!!

Náš klub získava finančné prostriedky pre svoju činnosť z nasledovných zdrojov:

 • príspevok na činnosť klubu od obce Letanovce
 • 2% z dane, ktoré môže klubu poukázať zamestnanec alebo SZČO
 • 40% z členských poplatkov (bez hodnoty poistenia), ktoré boli boli zaplatené nášmu klubu

Informácie ohľadom výšky členského poplatku a jeho prerozdelení vrámci KST pre aktuálny rok si môžete zobraziť na tejto stránke: https://kst-letanovce.maweb.eu/2023/01/clenstvo-pre-rok-2023/

Ďaľšie informácie ohľadne členstva v KST môžete nájsť na webe www.kst.sk

Follow by Email